Λ. Καλαρρύτης Σ. Καλεντερίδης Γ. Καραμπελιάς Στ. Λυγερός: Νέα πραγματικότητα σε Μεσόγειο και Ευρώπη