Μάνος Καραγιάννης, Είναι καιρός να τελειώνουμε με τις αυταπάτες για την Τουρκία