Μαραθώνιος με αντίπαλο τον καρκίνο – Η ιστορία του κύριου Γιάννη