Μαρτυρία για τη ληστεία στην τράπεζα στο κέντρο της Αθήνας