Μαθητής κατασκευάζει σιδηρόδρομο στην αυλή του για να κάνει τις βόλτες του