Με συνεισφορά της Π.Ε. Καβάλας η μεταφορά των παιδιών στα σχολεία