Με συνεισφορά της Π.Ε Καβάλας η μεταφορά των παιδιών τησ δομής φιλοξενίας στα σχολεία τους