Με τιμές φωτία ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης απο τον Οκτώβριο