Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες στον Δήμο Παγγαίου