Μετονομάστηκε το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη σε Επιχειρηματικό Κέντρο Χρήστος Μέγκλας στις Σέρρες