Μίκης Θεοδωράκης: ο πεντοζάλης στη μουσική του Μίκη και η «συμπαντική αρμονία»