Μειώθηκαν στα τεσσερα τα δρομολόγια στην γραμμή του Πρίνου τον μήνα Οκτώμβριο