Μουσικοί τίμησαν με τον δικό τους τρόπο τον σπουδαίο δημιουργό