Νέες οδηγίες από Νομική Υπηρεσία για υποθέσεις πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού