Νικόλας Παπαδόπουλος στο Μεσημερι και Κάτι για το Εθνικό Συμβούλιο