Νήσος Χρυσή: Απόλυτος συναγερμός για να σωθεί ότι απέμεινε από το Κεδρόδασος