Νομοθετείται η τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα