Ο Alpha στο Ριζοκάρπασο: Το πρώτο κουδούνι για τους 37 εγκλωβισμένους μαθητές