Ο Ανδρέας Βύρας για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού στη Λάρνακα