Ο Γιάννης Καρούσος για περιστατικό με μαθήτρια και κυκλοφοριακό