Ο Ιωάννης Μάζης και ο Γιώργος Κέντας στο Μεσημέρι και Κάτι