Ο Υπουργός Οικονομικών για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος