Ο Πρόδρομος Προδρόμου για το βιβλίο με τον Ατατούρκ