Ο Πρόεδρος ΕΤΕΚ για την αύξηση στα κατασκευαστικά υλικά