Ο βοσκός που έγινε πυρηνικός επιστήμονας στην Αμερική