“Όχι” στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου