Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου Διεθνούς Φόρουμ για το νερό