Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο “Τουρισμός για όλους ” για άτομα με ειδικές ανάγκες