Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των προαύλιων χώρων όλων των σχολείων του Δήμου Καβάλας