Ολοκληρώθηκε το αντιπλημμυρικό έργο στο ρέμα του Πρίνου