”Οπλίτης”: Αυτό είναι το ελληνικό ”θηρίο” της εταιρείας EODH