Όταν γράφτηκε μια από τις πιο τραγικές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας