Πανδημικό πλήγμα στους μισθούς του 2020- Ένας στους τέσσερις κάτω των €1.000