Παραδοχή του κινδύνου κονδύλια να χαθούν λόγω της υποστελέχωσης και της γραφειοκρατίας