Παρατεταμένη γεωπολιτική αναταραχή: Απειλούνται Μέση Ανατολή και Νότια Ασία