Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας οι εκδηλώσεις για το Ολοκαύτωμα της Βιάννου