Παρουσίαση συλλογικού τόμου «Άμυνα και Ασφάλεια Μικρών Κρατών: Η Περίπτωση της Κύπρου»