Πέντε άνθρωποι έχασαν την όραση τους και ακόμη περιμένουν δικαίωση