Περικύκλωση της Τουρκίας περιλαμβάνει η νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ