Περικλής Νεάρχου, Η Ελλάδα δεν θα πρέπει να επιτρέψει Τουρκο-Βρετανική λύση στο Κυπριακό