Περισσότεροι από 900 ηλικιωμένοι έλαβαν την τρίτη δόση σε οίκους ευγηρίας