Πιστοποιήθηκε ο νομρχιακός σύλλογος ΑμεΑ Καβάλας για τις μη κερδοσκοπικές υπηρεσίες που προσφέρει