Πολύδροσο: γεμάτο με λουλούδια το σημείο που έσβησαν ο Ματθαίος και ο Έρντι