Πως θα γίνει η στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου