Πόσο αυξήθηκε το κόστος ζωής στην Κύπρο μέσα σε ένα χρόνο