Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πηπιαγωγείου Ζυγού – Κρυονερίου