Πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός στους παιδικούς σταθμους του Ν.Καβάλας