Προχωρά η έγκριση των 2,6 εκατομμύριων ευρώ για τα λουτρά Ελευθερών