Πρόεδρος ΠΟΕΔ για έναρξη σχολικής χρονιάς στα Δημοτικά