Σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο το 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας